Księgowość organizacji sportowej

Księgowość NGO

Księgowość dla klubu sportowego

#Księgowość klubu sportowego

Sprawna i szybka księgowość klubu sportowego i NGO

Fantastyczne ceny, elastyczne plany. Zmień frustrację w zaangażowanie! Jedno narzędzie, wiele funkcjonalności i praktyczne zastosowania do rozliczania dotacji, darowizn i sponsorów.
Księgowość Klubu Sportowego – zadziała u Ciebie i przyniesie wartość w realizacji celów organizacji sportowej. Ułatwienia dla 7 tys. klubów sportowych.
Zaangażuj członków klubu w zgłaszanie pomysłów, wdrażanie usprawnień i rozwiązywanie problemów. Osiągaj powtarzalne sukcesy sportowe i trwałe rezultaty finansowe oraz długofalowe zmiany w kulturze członków, zawodników, sponsorów.

Gwarancja powtarzalnego sukcesu w sporcie

Księgowość dla fundacji, stowarzyszeń, UKS, klubów

Ogólnopolskie biuro rachunkowe dla NGO

Innowacyjna księgowość w sporcie

Umów rozmowę
jigsaw, puzzle, missing piece

Kompletne Rozwiązania Księgowe

Uzyskaj kompletne rozwiązania księgowe dla klubu, stowarzyszenia, UKS, fundacji. Nasze usługi w pełni dopasowujemy do potrzeb Twojej organizacji sportowej (NGO). Mamy elastyczne plany w zależności od wielkości organizacji i ilości dokumentów. Usługa stworzona z potrzeby dla sportu, aby oszczędzić Twój czas i pieniądze. Wykorzystujemy najlepsze narzędzia i techniki organizacyjne, nowoczesne metody zarządzania, aby pomóc Ci prowadzić księgowość klubu sportowego z zachowaniem prawa.

hands, protect, health

Odpowiedzialność za księgi rachunkowe

Za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i finansów w Twoim klubie my będziemy odpowiadać, po podpisaniu umowy na świadczenie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na nas będzie spoczywać główna odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie rachunkowości Twojego klubu. W innym przypadku, wg przepisów ustawy o rachunkowości, za prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada zarząd organizacji: klubu, stowarzyszenia, fundacji, UKS.

problem, success, result

Indywidualne podejście i pomoc we wdrożeniu

W zależności od wielkości klubu sportowego, ilości dokumentów, prowadzenia działalności gospodarczej, oferujemy pełną elastyczność opłat. Małe kluby w okresie przerwy i braku dokumentów księgowych, mogą być nawet zwolnione z opłat. Plan można zmienić w dowolnym momencie, po to by Twój sport lepiej się rozwijał. Migracje są dozwolone, tak by Twój klub zyskał najwięcej. Pomagamy na starcie, szkolimy, bo nowe techniki organizacyjne w sporcie są potrzebne.

Zakres podstawowy

Ustalany indywidualnie w umowie

Tworzenie polityki rachunkowości i planu kont dla organizacji sportowych.

Dekretacja i księgowanie dokumentów w podziale na działalność statutową nieodpłatną/ działalność statutową odpłatną / działalność gospodarczą.

Prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT.

Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

Zakres rozszerzony

Ustalany indywidualnie w umowie

Rozliczanie otrzymanych dotacji.

Sporządzenia list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych.

Wyliczenia należnych składek ZUS i zaliczek na PIT z tytułu wynagrodzeń.

Dokonywanie właściwych zgłoszeń do ZUS osób zatrudnionych.

Sporządzenia rocznych deklaracji podatkowych z tytułu wynagrodzeń.

Prowadzenia dokumentacji kadrowej osób zatrudnionych.

Sporządzenia rozliczeń z PFRON.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych.

Księgowość pozostaw nam!

bieg, parasportowiec

Mniej faktur

Z nami zmniejszysz ilości faktur nawet do 20% a zaoszczędzone pieniądze przeznaczysz na rozwój klubu.

jazda konna, skoki

Mniej kosztów

Nauczymy Cię jak ograniczyć koszty dostarczania dokumentów lub zmniejszyć je nawet o 100%.

bramkarz

Więcej sportu

Wykorzystaj innowacyjne rozwiązania księgowe dla klubów sportowych, dzięki którym klub może zyskać nowych darczyńców lub dotację. 

Ogólnopolskie biuro rachunkowe dla klubów sportowych i NGO

Minimalizuj swoje dokumenty

Zmniejsz ilości dokumentów, dzięki automatyzacji procesów i schematom

Pewne dofinansowanie klubu

Wyselekcjonowane dane dla darczyńców, aby otrzymać wsparcie finansowe

Zachowaj przepływ i dostęp online

Praca online, której warto się nauczyć i wdrożyć w organizacji sportowej

Wsparcie merytoryczne i techniczne

Pomagamy w problemach wynikających z przepisów i procedur prawnych

Zainteresowany rozwojem klubu?

Uzyskaj lepsze rezultaty i wybierz program dla twojej organizacji

Program dla klubów oczekujących precyzyjnie dopasowanej usługi realizowanej przez dedykowany zespół księgowy.

Najkorzystniejszy wybór dla zdecydowanej większości klubów z największa ilością planów i bardzo elastyczny z malejącymi stawkami.

Program dla rozpoczynających działalność sportową oraz małych klubów z możliwością zerowej opłaty przy braku dokumentów.

Program na dobry początek oraz niewielkich organizacji z możliwością zerowej opłaty przy braku dokumentów.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23 %. Przedstawione programy mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Dokument księgowy – to m.in. faktura, rachunek, paragon, nota księgowa, raport kasowy, wyciąg bankowy, lista płac, rachunek rozliczenia umów zlecenia i umów o dzieło, rozliczenie delegacji, dokumenty obrotu kasowego (KP, KW, druk zaliczki, druk rozliczenia zaliczki), dokumenty obrotu magazynowego (PZ, RW, MM), dokumenty obrotu środków trwałych (OT, PT, LT).

Często zadawane pytania

Aby w pełni skorzystać z naszych usług, klub musi posiadać status organizacji NGO. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sportu może być uznana za klub sportowy (taką możliwość daje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a w PKD można znaleźć kod na jej oznaczenie 93.12.Z). Jednak podmiot taki (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie klubu sportowego) nie jest np. uprawniony do otrzymywania dotacji na zadania sportowe. Spółki kapitałowe, tj. zarejestrowane w KRS jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, są przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Swoją księgowość możesz przenieść w dowolnym momencie. Zgłoś pisemnie do obecnego księgowego lub biura rachunkowego dyspozycję przeniesienia księgowości i wypowiedzenia umowy. Będzie Cię jeszcze obowiązywał okres wypowiedzenia. Najlepiej skontaktuj się z nami, a wszystko załatwimy za Ciebie. Skontaktuj się z nami poprzez formularz Umów rozmowę. Najpierw poznamy potrzeby Twojego klubu, uzgodnimy program rozwoju i dobierzemy plan księgowości, który będzie odpowiadał potrzebom Twojej organizacji sportowej. Podpiszemy umowę bezterminową.
Po wypowiedzeniu obecnej umowy otrzymasz swoją dokumentację za cały okres, w którym znajdowałeś się pod opieką biura rachunkowego lub księgowego. Zatrzymaj ją u siebie. My poprosimy Cię o przekazanie kilku najważniejszych informacji z tej dokumentacji. I gotowe.

Klub zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie musi dbać o to, aby w przypadku działalności odpłatnej w rzeczywistości przychody nie przewyższyły poniesionych kosztów. Uporządkowanie działalności odpłatnej daje organizacji możliwość nie tylko oficjalnego i zgodnego z prawem pobierania opłat za swoją aktywność, bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Ponadto, środki zebrane w ten sposób mogą stanowić wkład własny.

Nasze programy są elastyczne i w zależności od potrzeb klubu, można dopasować odpowiedni plan. Najlepiej skontaktuj się z nami poprzez formularz Umów rozmowę. Najpierw poznamy potrzeby Twojego klubu, uzgodnimy program rozwoju i dobierzemy plan księgowości, który będzie odpowiadał potrzebom Twojej organizacji sportowej. Właściwym celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest rejestracja wydarzeń finansowych przy zachowaniu obowiązujących przepisów, której efektem jest przejrzysty obraz działalności i finansów organizacji. Tak więc, wszystko, co robicie musi mieć swoje odbicie w księgach rachunkowych.

Księgowość to nie tylko wypełnianie rubryk, zbieranie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja wydarzeń finansowych. Od tego, jakie są przyjęte zasady finansowe w danej organizacji, czyli np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki programowe i administracyjne, zależy ostateczny wynik finansowy organizacji, a więc finansowy wskaźnik jej działalności.

Działalność odpłatna może być prowadzona w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy (musi wynikać z celów zapisanych w statucie klubu i mieścić się w zadaniach publicznych pożytku publicznego). W jej ramach jest możliwość pobierania przez organizację pozarządową opłat za prowadzone działania oraz sprzedaż usług lub towarów świadczonych przez uczestników projektów. Podstawowe zalety działalności odpłatnej – nie wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców i podczas jej wykonywania można korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

Stała Obsługa Księgowa to wieloplatformowa usługa do optymalizacji podatkowo-finansowej działalności w każdej dyscyplinie sportowej organizowanej przez klub z sektora NGO.

Zapisz Się Na Rozmowę

Porozmawiajmy I Sprawdźmy, W Jaki Sposób Możemy Ci Pomóc

Innowacyjne rozwiązania księgowe dla organizacji sportowych – czy widzisz w jaki sposób mogłoby to u Ciebie zadziałać? Przygotuj dwa dogodne terminy dla Ciebie, a odpowiemy szybko.

Do góry strony