You are currently viewing Jak zrobić 1 krok do lepszej organizacji?

Jak zrobić 1 krok do lepszej organizacji?

Nie brak zdolnych zawodników, brakuje pieniędzy.

Kluby sportowe niejednokrotnie nie odnoszą sukcesów z prozaicznej przyczyny. Zarządy zastanawiają się, co robią nie tak. Podejmują środki finansowe, aby rozwiązać zagadkę, dlaczego finanse klubu są w tak opłakanym stanie. „Księgowość dla stowarzyszeń” – to termin często wpisywany w przeglądarce, ale niewiele z tego wynika. Chociaż klubom nie brak zdolnych zawodników, brakuje pieniędzy. W dzisiejszych czasach same zdolności nie wystarczą. Potrzeba również solidnego, przemyślanego zaplecza, aby inwestować w zawodników, kadrę, wyposażenie. Bez tak istotnych dla rozwoju sportowców i klubu elementów, stowarzyszenie skazane jest na powolne dogorywanie. Dlaczego tak się dzieje?

Księgowość dla stowarzyszeń. Co robisz nie tak?

Księgowość klubu sportowego jest, chociaż w dzisiejszych czasach dla wielu może się to wydawać niezrozumiałe, bardzo często pomijana. Nieuznawana za istotną, wpływającą diametralnie na rozwój klubu sportowego część, w wielu klubach czy organizacjach NGO zapomina się o niej. Zarządy co prawda wiedzą, że muszą prowadzić jako taką księgowość, ale nie ma ona dla nich większego znaczenia. Zatrudniają i opłacają ,,pierwszą lepszą” księgową, święcie przekonani, że nijak wpływa to na potencjalny sukces bądź porażkę klubu. Są w wielkim błędzie! W rzeczywistości przemyślanie prowadzona księgowość klubu decyduje o tym, jak w przeciągu tygodni, miesięcy, ba, lat, będzie wyglądać pozycja klubu.

Związanie się z dobrym, wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem księgowym to pierwszy, a zarazem milowy, krok w stronę lepszej organizacji klubu. Zawody, turnieje, transfery, poszukiwanie i ściąganie nowych talentów do klubu to oczywiście bez dwóch zdań niezwykle ważne zadania, jakie stoją przed klubami sportowymi. Ale aby dobrze się uporać z tymi wyzwaniami, trzeba mieć pewne, stabilne plecy w rozsądnie prowadzonej księgowości.

Księgowość dla stowarzyszeń. Zapoznaj się, jak rozważnie ją prowadzić.

Co stanowi o głównych problemach?

Decyzja

Zatrudnianie niewyspecjalizowanych księgowych przy okazji – znajoma, rodzina.

Wiedza

Marginalizacja księgowości w klubie czy organizacji.

Strategia

Nieświadomość faktu, że zarządzanie rachunkowością ma wpływ na rozwój klubu.

Księgowość dla stowarzyszeń. Jak powinna wyglądać?

Na sam początek warto zaznaczyć, że wszystkie kluby mają obowiązek prowadzić księgowość, co zostało ustanowione w ustawie o rachunkowości, a także pośrednio w ustawie dotyczącej sportu. Przepisy zostawiają jednak klubom możliwość dowolnego dobrania formy, w jakiej będą prowadzić księgowość — pełnej bądź uproszczonej. Ale Ustawa o rachunkowości, określająca zasady prowadzenia rachunkowości także w organizacjach pozarządowych (jako osobach prawnych), przewiduje odpowiedzialność karną osób zarządzających organizacją za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych lub prowadzenie ich niezgodnie z przepisami lub podawanie w nich nierzetelnych danych. Kto więc odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych – przeczytaj tutaj.

Prowadzenie nawet uproszczonej księgowości dla licznych klubów okazało się zbyt trudnym zadaniem. W większości przypadków problem tkwił nie w braku chęci, ale złym podejściu. Pora raz na zawsze przestać ignorować klubową księgowość i zacząć traktować ją jak rzeczywiście ważny element na drodze rozwoju stowarzyszenia.

księgowość dla stowarzyszeń, VisionSportGlobal

Rozwiąż swoje zadania

Kluby, które rozważnie zarządzają swoją rachunkowością, mają realne szanse na odniesienie sukcesu. Precyzyjna wiedza na temat wpływów, wydatków, sumiennie podliczane koszty, a także dokładne określanie, na co może sobie organizacja pozwolić, a na co niekoniecznie, powinny być stałymi, nieodłącznymi praktykami w każdym klubie.

Vision Sport General - Jakie przynosi korzyści dla klubów i organizacji NGO?

VisionSportGeneral to techniki finansowo-marketingowe, pozwalające klubom na uzyskanie potrzebnych im dotacji. Vision Sport General swoją misję określa jasno: „Budujemy pomost między światem sportu, a wykwalifikowanymi inwestorami instytucjonalnymi”. Analityka Vision Sport General działa w innowacyjny sposób. Zamiast opierać się na planie minimalistycznym i uniwersalnym, skupia się na dedykowanym planie kont dla klubów sportowych. Rozwiązania, które stosuje, są dostosowanie do organizacji NGO, a przede wszystkim klubów sportowych. Stanowi znakomite narzędzie do podejmowania decyzji zarówno po stronie klubu, jak i sponsorów. Poradnik – Jak pozyskać sponsora?

Zadbaj o księgowość swojego klubu i patrz, jak rośnie w siłę! Sukces jest na wyciągnięcie ręki.

Naucz się widzieć i pomagać innym.

Masz pytania?

Zadzwoń, napisz. Porozmawiajmy i sprawdźmy, w jaki sposób możemy Ci pomóc.