Audyt szacunkowy
Dofinansowanie  działalności
Rejestracja firmy
Abonament

RENSA - to trafny wybór

WINDYKACJA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA (ELEKTRONICZNY NAKAZ ZAPŁATY)

Działamy na terenie całej Polski, w krajach Unii Europejskiej, wschodniej części europy: Rosja, Ukraina, Białoruś, krajach Ameryki Północnej, Azji, Afryki.

Skutecznie odzyskujemy pieniądze utracone w wyniku transakcji z nieuczciwymi kontrahentami, a także, gdy wierzytelność powstała w wyniku przestępstwa popełnionego na szkodę naszego klienta lub błędów organów państwowych, w tym Urzędu Skarbowego. Podejmujemy się windykacji od podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. Dbamy o to, aby ochroną interesów klientów zajmowali się najlepsi nasi specjaliści. Prowadzimy działania nie tylko na obszarze naszego kraju ale również we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Europy Wschodniej (głównie Rosja, Białoruś i Ukraina), krajach Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Afryki a nawet Australii.

Podejmiemy się windykacji podmiotów gospodarczych, organizacji non-profit i osób prywatnych zarówno w przypadku drobnych zatorów płatniczych, jak i pozornie nieściągalnych wierzytelności po bezskutecznej egzekucji komorniczej. W naszych działaniach kładziemy nacisk na egzekucję przed sądową, co znacznie, nawet o wiele lat, skraca czas oczekiwania na należne pieniądze jak i zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania pełnej kwoty wierzytelności.

Do realizacji przyjmujemy jednostkowe zlecenia już od wartości 1000 zł. W zależności od sytuacji finansowej dłużnika oraz jego nastawienia do wierzyciela stosujemy odpowiednie metody działania skutecznie motywując do spłaty zadłużenia - także bezkompromisowe, lecz w pełni legalne środki skrajnie utrudniające prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Zapewniamy w pełni samodzielną kontrolę sytuacji finansowej dłużnika oraz jego stanu majątkowego, co w przypadku konieczności egzekucji komorniczej gwarantuje natychmiastowe zaspokojenie roszczenia.

Nasze działania nie ograniczają się do wysyłki wezwań do zapłaty czy też negocjacji telefonicznych. Jeśli wymaga tego sytuacja niezwłocznie kierujemy do dłużnika doświadczonych windykatorów terenowych jednocześnie dokonując kontroli stanu majątku. Podejmujemy bardzo szybkie kroki prawne zmierzające do zabezpieczenia środków na spłatę należności oraz zablokowania możliwości ich rozdysponowania na szkodę wierzyciela łącznie ze zgłoszeniem wniosku o upadłość dłużnika. Naszą skuteczność działania zapewnia zespół fachowców działających w porozumieniu z szeregiem konsultantów zewnętrznych i wywiadowców gospodarczych. Wśród współpracowników wyszczególnić należy doświadczonych wieloletnią pracą w wydziałach gospodarczych i kryminalnych państwowych służb mundurowych, mass-mediach oraz jednostkach organizacyjnych organów skarbowych. Kilkudziesięcioosobowa grupa prawników gwarantuje szybkie i skuteczne działania na etapie postępowania przed sądowego i sądowego. Niestandardowe, lecz w pełni legalne działania umożliwiają skuteczny nacisk na dłużnika jak i niejednokrotnie na nieskutecznego komornika, gwarantując wszechstronną ochronę interesów naszych klientów. Oczywiście skala podjętych działań oraz stopień nacisku pozostają zawsze dostosowane do oczekiwań klientów oraz specyfiki powierzonych zleceń.

Tematyczny zakres świadczonych usług windykacyjnych:
1. Windykacja polubowna.
2. Windykacja poprzez postępowanie karne (oszustwa gospodarcze i kredytowe, wyłudzenia, kradzieże, fałszerstwa).
3. Windykacja procesowa.
4. Windykacja roszczeniowa (także ochrona interesów naszych klientów poprzez obalanie klauzul umownych, kar umownych, ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji etc.).
5. Wspomaganie egzekucji komorniczych.
6. Windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Umowa powierniczego przelewu wierzytelności (cesja) - zawieramy ją wtedy, gdy sprawa należności jeszcze nie była rozpatrywana przez sąd. Zawierając umowę powierniczego przelewu wierzytelności powiadamiamy dłużnika o przelewie wierzytelności jednocześnie wzywając go do spłaty długu, a następnie w przypadku braku spłaty zobowiązania niezwłocznie kierujemy pozew do EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze) celem wydania nakazu zapłaty i przerwania biegu przedawnienia. Posiadamy możliwość uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty (EPU) w stosunku do każdego z dłużników, gdyż posiadamy właściwe w tym zakresie certyfikaty i umowy na korzystanie z systemu elektronicznego do składania spraw w sądach. Nie bez znaczenia również pozostaje fakt, iż opłata od pozwu w e-sadzie wynosi tylko czwartą część wpisu podstawowego, który w pełnej wysokości wynosi 5% od zgłaszanej wierzytelności oraz brak opłaty zastępstwa procesowego. Rozliczenie odzyskanej na rzez Wierzyciela (Cedenta) kwoty następuje poprzez cesję zwrotną wierzytelności.

Umowa zlecenia windykacji - jest zawierana z klientami, którzy już posiadają prawomocne wyroki, postanowienia lub nakazy zapłaty wydane przez sąd nawet w przypadku, gdy sprawa była już u komornika, lecz egzekucja okazała się bezskuteczna. W czasie działań windykatora terenowego, klient może zawrzeć dodatkową umowę na poszukiwanie nieruchomości dłużnika, które to czynności wspomagają proces windykacji.

Czas uzyskania wyroku w EPU jest krótszy niż w przypadku tradycyjnego sądu. Statystki e-Sądu: w ciągu 2 lat funkcjonowania 2 miliony załatwionych spraw i tylko 3% złożonych sprzeciwów.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym – w przeciwieństwie do „normalnego” postępowania upominawczego – przed sądem rejonowym (e-Sądem) dochodzić można nie tylko drobnych wierzytelności, ale również wierzytelności opiewających na wielomilionowe kwoty (e-Sąd jest właściwy rzeczowo bez względu na wartość przedmiotu sporu).

Nigdy nie pobieramy od naszych klientów zaliczek – jedynym naszym wynagrodzeniem jest prowizja od realnie odzyskanych dla naszego klienta pieniędzy!

Nie obciążamy wierzyciela żadnymi ukrytymi kosztami ani zaliczkami w poczet przyszłego wynagrodzenia. Nasz klient nie musi już obawiać się jakichkolwiek dodatkowych strat powierzając egzekucję wierzytelności – w realizację zlecenia inwestujemy własne środki, co gwarantuje z naszej strony sumienne działanie oraz zaangażowanie na najwyższym poziomie.

Prawdopodobnie jako jedyni w Polsce pomagamy ustalić dane teleadresowe dłużników na całym świecie poprzez usługę sprawdź dłużnika lub kontrahenta polegającą na ustaleniu miejsca pobytu dłużnika ,jego stanu majątkowego, prowadzonej działalności gospodarczej oraz ustaleniu rzetelności, zdolności płatniczej i majątku potencjalnego kontrahenta /strony umowy najmu lub stosunku pracy. Usługa powyższa jest płatna a jej koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju, w którym przebywa dłużnik lub kontrahent.

ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH:
Afryka Południowa, Australia, Austria
Bahamy, Belgia, Benin, Białoruś, Bośnia, Brazylia, Bułgaria
Chiny, Cypr, Chorwacja, Czechy
Dania
Egipt, Estonia
Finlandia, Francja
Grecja, Gwatemala
Hawaje, Hiszpania, Holandia
Indie, Irlandia, Islandia, Izrael
Kamerun, Kanada, Kazachstan, Kenia, Kongo, Korea, Kuwejt
Letonia, Liban, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg
Malezja, Malta, Maroko, Monako
Niemcy, Norwegia
Pakistan, Peru, Polska, Portugalia
Rumunia, Rosja
Senegal, Singapur, USA
Szwecja, Szwajcaria
Tajwan, Trinidad, Tunezja, Turcja
Ukraina, Urugwaj
Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej
Urugwaj


Zaufanie i dobre rozwiązania


Zapraszamy, RENSA.

 
Strona główna | Prawo i finanse | Oferta | Obsługa przetargów
Windykacja | Służebność przesyłu | Odszkodowania | Kariera | Kontakt
Copyright © 2009 - Vision Art Global - All Rights Reserved