Audyt szacunkowy
Dofinansowanie  działalności
Rejestracja firmy
Abonament

RENSA - to trafny wybór

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU, BEZUMOWNE KORZYSTANIE

Proponujemy klientom kompleksową obsługę roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy i linie energetyczne, wodociągi, kanalizację i inne media. Dochodzimy odszkodowań za straty, jakie poniósł władający nieruchomością, w tym za zmniejszenie wartości nieruchomości spowodowane wybudowaniem infrastruktury. Występujemy o rekompensatę za utracone korzyści, które właściciel gruntu mógłby uzyskać, gdyby nie budowano infrastruktury (zniszczenie, utrata lub uszkodzenie pożytków i części składowych gruntu). Ponadto występujemy o zadośćuczynienie za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres ostatnich 10 lat oraz negocjujemy opłatę za służebność przesyłu, za prawo przejścia, przejazdu i korzystania z nieruchomości. Uzyskanie wskazanych roszczeń możliwe jest po dokładnym wyliczeniu wysokości odszkodowania, jakie przysługuje poszkodowanemu klientowi.

Nie jest możliwe jednak ustawienia służebności w drodze jednostronnego oświadczenia woli właściciela nieruchomości w sytuacji, kiedy przedsiębiorca przesyłowy nie wyraża na takie oświadczenie właściciela zgody gdyż wiąże się to z wypłatą ekwiwalentu w wysokości kilkudziesięciu a nawet kilkuset tysięcy złotych dla właściciela nieruchomości a przedsiębiorcy przesyłowi ograniczają się do propozycji zapłaty ekwiwalentu na poziomie kilkuset złotych.

W związku z tym, iż w praktyce rzadko zdarza się, by w właściciele obciążonej nieruchomości zgadzali się na ustanowienie służebności przesyłu bez jakiegokolwiek ekwiwalentu lub zadowolili się kilkuset złotową jałmużną, konieczne stało się z ich strony skorzystanie z fachowej usługi, w ramach której specjaliści wysokiej klasy zajmą się ich sprawami doprowadzając je do zadowalającego finansowego efektu, którym ma być należne właścicielom gruntów wynagrodzenie za dotychczasowe, bezumowne korzystanie z ich gruntów jak również dalszy, stały miesięczny dochód za korzystanie z tych gruntów po ustanowieniu służebności przesyłu. Czas na dochodzenie roszczeń jest ograniczony.

Aby rozpocząć procedurę, należy przygotować mapki działek, akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych oraz planu przestrzennego i wszystko co jest w domu. Aby na wstępie nie generować niepotrzebnych kosztów, żadnych dokumentów nie należy jeszcze pobierać z urzędów chyba, że Państwo ich nie posiadacie. Na podstawie posiadanych dokumentów i przygotowanego przez nas szczegółowego opisu, przygotujemy wycenę odszkodowania – gratis.

Zaufanie i dobre rozwiązania


Zapraszamy, RENSA.

 
Strona główna | Prawo i finanse | Oferta | Obsługa przetargów
Windykacja | Służebność przesyłu | Odszkodowania | Kariera | Kontakt
Copyright © 2009 - Vision Art Global - All Rights Reserved