Audyt szacunkowy
Dofinansowanie  działalności
Rejestracja firmy
Abonament

Obsługa przetargów

W latach 2009 - 2012 dla naszych klientów wykonaliśmy usługi w ramach prowadzenia zamówień publicznych. I tak w tym okresie:

• przygotowaliśmy ponad 520 ofert przetargowych, w tym 15 dla konsorcjów międzynarodowych, 32 dla konsorcjów krajowych,
• przeprowadziliśmy 57 procedur odwoławczych, w tym 8 odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą,
• przeprowadziliśmy 45 negocjacji z inwestorami przed zawarciem kontraktów.

Prowadzimy obsługę w sposób rzetelny i profesjonalny oraz doskonale wywiązujemy się ze wszystkich powierzonych czynności. Stosujemy nowoczesne techniki komunikacji oraz sprawdzone i bezpieczne rozwiązania biznesowe. Profesjonalna znajomość zagadnień, szybkość działania, trafność decyzji, a także umiejętności negocjacyjne - to nasze atuty. Nasi klienci to lubią i doceniają. Oferujemy:
• monitorowanie ogłoszeń przetargowych,
• analizy techniczno-prawne SIWZ,
• przygotowanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz protestów do Zamawiającego w przypadku naruszeń interesów klienta,
• sprawdzenie poprawności i kompletności ofert do przetargów,
• analizy protokołu postępowania oraz ofert złożonych przez konkurencje,
• opracowanie protestów lub odwołań,
• reprezentację w postępowaniach odwoławczych,
• przygotowanie skargi na wyrok Zespołu Arbitrów do Sądu Okręgowego,
• ochronę interesów klienta - pisanie wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
• sporządzanie interpretacji i opinii prawnych,
• inne czynności związane z udziałem w przetargu (np. umowy konsorcjum, archiwizacja elektroniczna dokumentów).

Oferujemy również usługę stałych porad, opinii, stanowisk i interpretacji z zakresu zamówień publicznych udzielanych na każdorazowe wezwanie klienta telefonicznie, elektronicznie lub pisemnie.
Zaufanie i dobre rozwiązania


Zapraszamy, RENSA.

 
Strona główna | Prawo i finanse | Oferta | Obsługa przetargów
Windykacja | Służebność przesyłu | Odszkodowania | Kariera | Kontakt
Copyright © 2009 - Vision Art Global - All Rights Reserved