Audyt szacunkowy
Dofinansowanie  działalności
Rejestracja firmy
Abonament

Oferta

RENSA oferuje najlepsze usługi, aby kreować, wspierać i rozwijać Twój biznes. Każdy pomysł, aby przyniósł odpowiednie korzyści, musi być strategicznie przygotowany i prawidłowo wprowadzony w życie. Określ własną potrzebę i napisz do nas, a my przygotujemy odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

• służebność przesyłu, bezumowne korzystanie
• dochodzenie odszkodowań: wypadkowych, komunikacyjnych, medycznych i innych
• windykacja krajowa i międzynarodowa (elektroniczny nakaz zapłaty)
• reprywatyzacja
• europejski nakaz zapłaty
• leasing

• pozyskiwanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
• rejestracja i zakładanie firm w dowolnej formie prawnej
• pozyskiwanie środków finansowych na rozwój firmy

• przygotowanie ofert przetargowych
• prowadzenie procedur odwoławczych
• reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą

• tworzenie planowania finansowego: wyceny zadań do budżetu gminy, opracowywanie budżetów projektów
• zarządzanie kapitałem, z podziałem na fundusze projektów: inwestycyjne, rezerwowe, nowych technologii, nagród, reklam
• wdrażanie systemów zarządzania jakością i środowiskiem wg norm ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004
• wykonywanie analiz technicznych, prawnych, ekonomicznych
• opiniowanie i analizowanie umów z kontrahentami

• wykonywanie ocen jakościowych przebiegu robót, rozliczeń i prowadzenia dokumentacji (według procedur FIDIC i innych)
• organizowanie rynku zleceń – monitoring zamówień
• outsourcing informacji (wywiad gospodarczy)
• sporządzanie zapytań i ofert
• prowadzenie spraw spornych związanych z realizacją zamówień
• prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację projektów dla JST i MŚP (m.in. na infrastrukturę, ochronę środowiska, rozwój firmy)

• przygotowywanie i wdrożenie programów: gospodarki odpadami, zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozwoju zasobów mieszkaniowych, inwestycyjnych i infrastrukturalnych (branże: budownictwo infrastrukturalne, drogowe, ogólne, mieszkaniowe, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, melioracje, planowanie energetyczne, telekomunikacja)
• opracowanie struktur organizacyjnych, zakresów obowiązków
• opracowywanie regulaminów: funduszu socjalnego, pracy, wynagradzania, obiegu dokumentów, oceny pracowników, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych
• prowadzenie działań marketingowych, opracowywanie i wydruki reklam

• opracowywania projektów unowocześnianie przygotowania produkcji
• opracowywania działań doradczych dotyczących: uzyskania pewności zysku, strategii marketingowej, umocnienia pozycji rynkowej, wprowadzania technologii oraz działań innowacyjnych, systemu motywacyjnego, banku kadr
• uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami, celem osiągnięcia najkorzystniejszych warunków dla klientów
• lobbingu dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji
• wykonywanie audytów, certyfikatów energetycznych, oceny energetycznej budynków - projektowanie, nadzór

• doradztwo pro-oszczędnościowe, opracowywanie taryf za usługi ciepłownicze, projektowanie, nadzór w zakresie: instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, źródeł ciepła, instalacji ciepłowniczych, termomodernizacji obiektów
• sporządzanie taryf (opracowania i koreferaty), doradztwo, projektowanie, nadzór w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
• kontrolę kosztów i innych zagadnień finansowych
• planowanie strategiczne i organizacyjne
• planowanie i opracowywanie strategii energetycznych
• opracowywanie systemów prowadzenia kontroli wydatków

Audyt dokumentacyjny efektywności wykorzystania energii elektrycznej:
• sprawdzenie parametrów umowy na dostawę energii elektrycznej
• analiza zużycia energii elektrycznej na podstawie faktur i rozliczeń z ostatnich 1-3 lat
• dobór najlepszej taryfy lub oferty na dostawę energii elektrycznej

Audyt techniczny efektywności wykorzystania energii elektrycznej:
• wykonanie profilu zużycia energii elektrycznej w obiektach
• analiza i optymalizacja sieci i instalacji zasilających w obiektach (m.in. konfiguracja przyłączy, liczba obwodów, rozłożenie obciążenia, itd.)
• analiza parametrów energii elektrycznej (m. in.: prądu, napięcia, mocy, ciągłości, itd.)
• analiza możliwości zastosowania automatyki sterującej lub ocena istniejącej
• propozycja zmian w układzie zasilania, podłączenia urządzeń, wykorzystania automatyki sterującej

Kompleksowa obsługa spraw związanych z dostawą energii elektrycznej:
• analiza i wyjaśnianie korespondencji z zakładem energetycznym
• przygotowywanie propozycji odpowiedzi, pism, wniosków, itp.
• ocena propozycji współpracy, umów, ofert, rozliczeń, itp. przedstawionych przez zakład energetyczny
• bieżąca analiza ofert sprzedawców energii elektrycznej
• przygotowywanie propozycji działań związanych z efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej

Zaufanie i dobre rozwiązania


Zapraszamy, RENSA.

 
Strona główna | Prawo i finanse | Oferta | Obsługa przetargów
Windykacja | Służebność przesyłu | Odszkodowania | Kariera | Kontakt
Copyright © 2009 - Vision Art Global - All Rights Reserved