Audyt szacunkowy
Dofinansowanie  działalności
Rejestracja firmy
Abonament

RENSA - to trafny wybór

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ma zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. Przez sprawę transgraniczną należy rozumieć sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę. Unijne rozporządzenie w tej sprawie ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Danii.

Nie ma ono zastosowania do spraw skarbowych, celnych lub administracyjnych, ani dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej („acta iure imperii”).

Postępowania w sprawach transgranicznych wymagają do ich zastosowania spełnienia określonych warunków, tym niemniej skorzystanie z nich nie jest obligatoryjne, lecz stanowi fakultatywny środek do wyboru przez naszego klienta w sytuacji, gdy obie strony sporu posiadają miejsca zamieszkania (lub siedziby) w różnych krajach Unii Europejskiej.


Zaufanie i dobre rozwiązania


Zapraszamy, RENSA.

 
Strona główna | Prawo i finanse | Oferta | Obsługa przetargów
Windykacja | Służebność przesyłu | Odszkodowania | Kariera | Kontakt
Copyright © 2009 - Vision Art Global - All Rights Reserved